Asset Publisher

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức tập huấn CNTT năm học 2015-2016

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức tập huấn CNTT năm học 2015-2016

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, ngày 15/8/2015, trường THCS Xuân Sơn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.

       Trong một buổi tập huấn, các đồng chí CB, GV, NV được bồi dưỡng bốn nội dung: duyệt bài giảng trực tuyến, phần mềm tạo bài giảng An Phát, trường học kết nối, phòng học thông minh

 

       Buổi tập huấn được tổ chức với mong muốn nâng cao một bước khả năng ứng dụng CNTT trong đội ngũ, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng các hoạt động công tác trong nhà trường. 

        Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập huấn cho học sinh đầu cấp kĩ năng sử dụng phòng học thông minh để phát huy hiệu quả thiết bị CNTT hiện có đồng thời đề nghị Phòng Giáo dục cho phép được duyệt bài giảng trực tuyến trên trang http://e-learning.dongtrieu.edu.vn/.

                                                                                                                Nguyễn Hiền