Bản đồ đến trường
Liên hệ - Góp ý
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Xuân Sơn

Địa chỉ: xã Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3870381

Email: thcsxuanson@dongtrieu.edu.vn

 

 

Bạn có thể nhập các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Cảm ơn bạn ! 

This field is mandatory.
This field is mandatory.
Please enter a valid email address.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text verification failed.