Asset Publisher

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học


        Hôm nay ngày 13/02/2014. Trường THCS Xuân Sơn tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Tham gia dạy thực nghiệm phương pháp bàn tay nặn bột, đối với bộ môn Tiếng Anh lớp 9 là cô giáo Đỗ Thị Bích. Giờ dạy thực nghiệm đã thành công là kinh nghiệm cho các thầy cô giáo trong nhà trường học tập để vận dụng cho giảng dạy các môn học của mình.

Một số hình ảnh trong giờ dạy