Asset Publisher

Lịch lao động tuần 13

Lịch lao động tuần 13


 

 
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TUẦN 13 (NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2012)
Thời gian: 14 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2012
Thành phần: Toàn trường, và Đoàn TN xã.
   NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
TT
Lớp
 
GV chỉ đạo
Nội dung công việc
Dụng cụ
1
9A
Bùi Hải Phương
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ đầu Cầu Cầm đến cây cột đèn điện thứ 02)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
2
9B
Nguyễn Thị Hằng
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 02 đến cây cột đèn điện thứ 04)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
3
9C
Nguyễn Thị Hẹn
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 04 đến cây cột đèn điện thứ 07)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
4
8A
Đỗ Thị Bích
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 07 đến cây cột đèn điện thứ 10)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu
rang
5
8B
Đặng T.Ngọc Yến
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 10 đến hết vị trí trường)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
6
7A
Ng.Mai Hương
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cuối  trường đến nhà Đ/c Cường )
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
7
7B
Ng.Thị Vượng
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ nhà Đ/c Cường, Hằng đến hết phạm vi UBND xã)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
8
6A
Bùi Thu Thủy
Quét dọn hành lang, cầu thang, rãnh nước xung quanh dãy phòng học cao tầng, sân lớn phía trước, tưới các bồn cây. (Cử riêng 05 em quét dọn, lau chùi vệ sinh cùng đ/c Thỏa)
Chổi, xô đựng nước đồ vận chuyển rác, khẩu trang, găng tay, giẻ lau.
9
6B
Tạ Thị Minh
Quét dọn, vệ sinh, cắt cỏ trong phạm vi UBND xã Xuân Sơn, Đài tưởng niệm Liệt Sỹ.
Chổi, liểm, đồ vận chuyển rác, khẩu trang, găng tay
10
6C
Bùi Thị Nhung
Nhặt rác, vệ sinh khu thể chất, khu vườn keo, quét dọn hành lang, cầu thang, sân dãy phòng học bộ môn tầng trên, dưới, Gom gọn hố rác khu nhà vệ sinh HS .(Cử 05 em quét dọn, lau chùi, vệ sinh cùng Đ/c Phượng)
Chổi, liểm, xẻng, cuốc, đồ vận chuyển rác, khẩu trang, găng tay, giẻ lau.
 
Lưu ý: Các Đ/c chỉ đạo lao động các lớp nhắc học sinh trong quá trình lao động đảm bảo an toàn và hiệu quả.
-Đoàn TN xã hỗ trợ máy cắt cỏ từng vị trí, các lớp lao động trên trục đường mang thêm 02 dao và một số cuốc, xẻng để chặt những cây cứng bên đường và cuốc, san những chỗ đất
cao ven đường. Các đ/c GV chỉ đạo lao đông căn cứ vào công việc cụ thể để phân công HS mang dụng cụ cho phù hợp.
-Đây là buổi lao động vệ sinh toàn trường, không miễn trường hợp nào ngoài quy định của ngành giáo dục.
-Mỗi lớp mang theo 02 lá cờ Tổ Quốc cắm và quản lý tại vị trí lớp mình
-Đoàn TN xã sẽ được phân công cụ thể từng vị trí.
(Gửi tất cả các đ/c GVCN)
 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Ngọc Thanh