Asset Publisher

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Sáng ngày 01/10, tại Trung tâm Văn hóa phường Xuân Sơn, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập TX Đông Triều đã tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.


          Thực hiện công văn số 2266/BCĐXDXHHT ngày 24/9/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (BCĐ XDXHHT) tỉnh Quảng Ninh, Sáng ngày 01/10, tại Trung tâm Văn hóa phường Xuân Sơn, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập TX Đông Triều đã tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

         Buổi phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, hướng tới xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

        Trong tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động như: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tọa đàm về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập;

        Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận: " Trong những năm qua, với phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phong trào tự đọc, tự học trong mọi tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Hàng ngàn lớp học tại các Trung tâm HTCĐ các xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công, đáp ứng được nhu cầu học tập không ngừng của nhân dân. Từ các lớp học, các thư viện trong cộng đồng dân cư, thư viện dòng họ, thư viện gia đình, mỗi cá nhân đều chủ động tìm tòi, tiếp cận và lĩnh hội kiến thức về pháp luật, sản xuất, kinh doanh... Điều đó chứng tỏ phong trào học tập và tự học suốt đời của mỗi người dân trên địa bàn thị xã đang thể hiện ở chiều sâu của sự kế thừa và phát huy, trở thành điểm sáng cho phong trào học tập suốt đời toàn tỉnh. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng xã hội học tập, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị tất cả mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần tự học và học tập suốt đời".

         Thông qua tuần lễ nhằm phát động văn hóa đọc trong toàn xã hội. Tăng cường nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người. Khuyến khích việc đọc thường xuyên, liên tục, trong các thư viện công cộng, nhà văn hóa, câu lạc bộ của các xã, phường.

***** Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

trao tặng cho Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn

 

===== CTV - Hương Nhu ====