Asset Publisher

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018


Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    PHÒNG GD&ĐT TX. ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN                

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

 

25

 

22

 

3

 

 

 

1

 

17

 

5

 

2

 

 

I

Giáo viên

18

15

3

 

1

11

6

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngữ văn

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

Toán

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Hóa học

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Sinh học

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8

Địa lý

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

9

GDCD

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

10

Tiếng anh

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

11

Thể dục

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

13

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                Xuân Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2017

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (Đã ký)

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Thanh