DHDB-QN-XV.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021


1/ DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

2/ LỊCH HỌC SINH TỰU TRƯỜNG

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 03/09/2020

- Địa điểm: Trường THCS Xuân Sơn

Calendar
Today: Tuesday, 19 / 01 / 21

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên