Asset Publisher

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Thực hiện công văn số 958/PGD&ĐT-CNTT ngày 31/12/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai các nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử trong các trường trung học cơ sở, sáng ngày 04/01/2015 trong giờ chào cờ đầu tuần Trường THCS Xuân Sơn tổ chức tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Minh tuyên truyền chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công

Tuyên truyền tích hợp trong 01 tiết dạy thực hành tin học