Asset Publisher

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh"

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh"

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, kế hoạch hoạt động chuyên tháng 12, sáng ngày 11/12/2015 tổ chức Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh". Mục đích: Bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên; tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học tích cực; thông qua chuyên đề đánh giá những ưu điểm, hạn chế của giáo viên trong việc tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, từ đó có biện pháp bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên đáp ứng được các yêu cầu giảng dạy.

        Tham dự Hội nghị chuyên đề có các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên trong các tổ chuyên môn của nhà trường cùng Ban giám hiệu và giáo viên các trường cụm II.

Toàn cảnh hội nghị

        Tại Hội nghị đ/c Bùi Thị Thu Thủy và đ/c Tạ Thị Minh báo cáo về công tác thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, giái pháp khắc phục và các kết quả đạt được trong công tác chuyên môn của tổ.

Đ/c Bùi Thị Thu Thủy báo cáo tại hội nghị

Đ/c Tạ Thị Minh báo cáo tại hội nghị

        Tiếp đó, Hội nghị đã tham dự 02 tiết dạy minh họa áp dụng dạy học theo chủ đề ở môn Toán và môn Ngữ Văn do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh và đồng chí Nguyễn Thu Hằng thực hiện. Các tiết dạy minh họa sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm tổ chức dạy học phân hóa đối tượng học sinh; phát triển các kĩ năng cần thiết để hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực cho học sinh như: kỹ năng quan sát, kỹ năng thu nhận, xử lý thông tin, kỹ năng phân tích; kỹ năng thực hành, kỹ năng  thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo...

Tiết dạy thực nghiệm môn Toán của đ/c Nguyễn Thị Hồng Thanh

Tiết dạy thực nghiệm môn Ngữ văn của đ/c Nguyễn Thu Hằng