Asset Publisher

Trường THCS Xuân Sơn tập huấn CNTT “Sử dụng phòng học thông minh”

Trường THCS Xuân Sơn tập huấn CNTT “Sử dụng phòng học thông minh”

Chiều ngày 23/3/2017, Trường THCS Xuân Sơn tập huấn CNTT "Sử dụng phòng học thông minh" cho toàn thể giáo viên trong nhà trường.

          Tại buổi tập huấn, giáo viên nhà trường được củng cổ lại những kiến thức đã được trang bị từ những buổi tập huấn trước, bổ sung nhứng kiến thức, kĩ năng mới để có thể sử dụng thành thạo phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lương dạy và học trong nhà trường.

       Một số hình ảnh của buổi tập huấn: