Asset Publisher

Thông tin về cơ sở vật chất

Thông tin về cơ sở vật chất


Thông tin về cơ sở vật chất

 

 

 

A. Khối phòng học, phòng bộ môn

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng học theo chức năng

15

15

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng học văn hoá

11

11

 

 

 

 

 - Phòng học bộ môn

4

4

 

 

 

 

Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý

1

1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Hoá học

1

1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Sinh vật

 

 

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Tin học

1

1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ

1

1

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

Số phòng học làm mới, cải tạo

 

x

x

x

 

 

Chia ra: - Kiên cố

 

x

x

x

 

 

 - Bán kiên cố

 

x

x

x

 

 

 - Tạm 

 

x

x

x

 

 

Số chỗ ngồi

Số lượng

Trong đó

Làm mới

Cải tạo

Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá

 

 

 

B. Khối phòng phục vụ học tập

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng chia theo chức năng

4

4

 

 

 

 

Chia ra: - Thư viện

1

1

 

 

 

 

 - Phòng thiết bị giáo dục

1

1

 

 

 

 

 - Phòng Đoàn Đội

1

1

 

 

 

 

 - Phòng truyền thống

1

1

 

 

 

 

 - Nhà tập đa năng

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng theo chức năng

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Nhà bếp

 

 

 

 

 

 

 - Phòng ăn

 

 

 

 

 

 

 - Phòng nghỉ

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

D. Khối phòng hành chính quản trị

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng chia theo chức năng

5

5

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 - Phòng Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 - Phòng giáo viên

1

1

 

 

 

 

 - Phòng họp

1

1

 

 

 

 

 - Văn phòng trường

 

 

 

 

 

 

 - Phòng y tế học đường

1

1

 

 

 

 

 - Phòng thường trực

 

 

 

 

 

 

 - Nhà công vụ giáo viên

 

 

 

 

 

 

 - Phòng kho lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

E. Khối công trình công cộng

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng theo chức năng

2

2

 

 

 

 

Chia ra: - Nhà xe giáo viên

1

1

 

 

 

 

 - Nhà xe học sinh

1

1

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất khác

Số lượng

   

Số phòng học nhờ

 

   

Số phòng học 3 ca

 

   

Diện tích đất (m2)

 

 

 

 

   

Tổng diện tích đất

6101

   

Trong đó: Diện tích đất được cấp

3961

   

Diện tích đất đi thuê

 

   

Diện tích đất sân chơi, bãi tập

2140

   

Tổng diện tích một số loại phòng (m2)

739

   

Chia ra: - Phòng học văn hoá

483

   

 - Phòng học bộ môn

213

   

Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý

49

   

 + Phòng bộ môn Hoá học

49

   

 + Phòng bộ môn Sinh vật

 

   

 + Phòng bộ môn Tin học

84

   

 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ

49

   

 - Thư viện

43

   

 - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất)

 

   

 - Phòng khác (Phục vụ học tập)

 

   

 - Nhà bếp

 

   

 - Phòng ăn

 

   

 - Phòng nghỉ

 

   

Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)

Bộ đầy đủ

Bộ chưa đầy đủ

 

 

Tổng số

4

 

   

Chia ra: - Khối lớp 6

1

 

   

 - Khối lớp 7

1

 

   

 - Khối lớp 8

1

 

   

 - Khối lớp 9

1

 

   

Thiết bị phục vụ giảng dạy

   

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

40

   

Chia ra:    - Máy vi tính phục vụ học tập

31

   

 - Máy vi tính phục vụ quản lý

 

 

9

   

     Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet

32

   

Số máy photocopy

1

   

Số scanner

 

   

Số máy in

6

   

Số thiết bị nghe nhìn

 

 

 

 

   

Trong đó: - Ti vi

2

   

 - Nhạc cụ

4

   

 - Cát xét

3

   

 - Đầu Video

 

   

 - Đầu đĩa

1

   

 - Máy chiếu OverHead

1

   

 - Máy chiếu Projector

8

   

 - Máy chiếu vật thể

1

   

 - Thiết bị khác

 

   

Loại nhà vệ sinh

Số lượng (nhà)

   

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

   

Chung

Nam/Nữ

   

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

 

 

 

   

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

   

Không có

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại