Asset Publisher

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CB, GV,NV NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CB, GV,NV NĂM HỌC 2014-2015


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CLICK VÀO TÊN ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT
1 Nguyễn Ngọc Thanh Hiệu trưởng
2 Nguyễn Hồng Lam Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Thanh Minh CTCĐ-Tổ phó tổ TN
4 Đặng Thị Ngọc Yến TKHĐ
5 Bùi Thị Thu Thủy TT tổ Xã hội
6 Đỗ Thị Bích  Tổ phó tổ Xã hội
7 Nguyễn Thị Vượng Giáo viên (T9 nghỉ CĐ)
8 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên (T10 nghỉ CĐ)
9 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
10 Bùi Thị Nhung Giáo viên
11 Nguyễn Thị Hương TPT
12 Tạ Thị Minh  TT tổ Tự nhiên
13 Bùi Thị Phương Giáo viên
14 Hoàng Thị Oanh Giáo viên
15 Phạm Thị Hằng Giáo viên
16 Ngô Thị Kim Luyến Giáo viên
17 Trần Thị Hải Giáo viên
18 Bùi Thanh Vinh KT-Tổ trưởng tổ HC
19 Nguyễn Thị Phượng NV thiết bị thí nghiệm
20 Nguyễn Thị Thu Hiền Hành chính - Tin
21 Nguyễn Thị Hoài Thương Nhân viên Thư viện
22 Nguyễn Thị Thỏa Nhân viên Y tế