Asset Publisher

Lịch công tác tuần 25 năm học 2011 - 2012

Lịch công tác tuần 25 năm học 2011 - 2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25

Từ  20/02 đến  25/02/2012

I. CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Giáo viên bộ môn thực hiện chương trình giảng dạy tuần 25, các môn chậm so với chương trình giáo viên bố trí thời gian dạy bù.

2.Giáo viên dạy  môn toán 9 và dạy môn tin học phối hợp bồi dưỡng, lập  đội tuyển học sinh dự thi Violympích cấp trường qua vòng 14 để dự thi cấp huyện vào ngày 01/3/2012.( đ/c Tạ Minh – Hoàng Oanh  và đ/c Hoàng Hải).đ/c Yến bồi dưỡng ngay 2 học sinh Thi I0E lọt vào vòng thi cấp tỉnh.

3.Triển khai kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thi làm đồ dùng dạy học, thi nét bút tri ân.(đ/c Phó hiệu trưởng,các tổ chuyên môn chỉ đạo thi làm đồ dùng, đ/c Nguyễn Minh bí thư chi đoàn và đ/c Nguyễn Hương tổng phụ trách đội triển khai thi nét bút tri ân đối với giáo viên và học sinh)

4.Triển khai công việc chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung ( Ban chỉ đạo thực tập nhà trường)

5.Triển khai tu bổ, nâng cấp bồn cây bóng mát trên sân trường( Một số lớp hiện nay thu chưa đủ tiền, giáo viên đôn đốc học sinh nộp đủ vào sáng thứ 2( 20/02) để cho Ban đại diện cha mẹ HS triển khai công trình , không làm chậm tiến độ kế hoạch)

II. CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY.

   1.Thứ 2(20/02) sáng: Từ 7h00- 7h45: Tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS.HCM. 26.3.2012.Đoàn thực tập sư phạm cùng dự.

*Chiều:Đoàn thực tập họp đoàn để triển khai kế hoạch chỉ đạo thực tập của trường,xem kế hoạch phân công nhóm chủ nhiệm , dự kiến các nội dung đề xuất với ban chỉ đạo.

2.Thứ 3(21/02) Sáng: Sinh viên thực tế nhà trường,gặp lãnh Ban giám hiệu đề xuất nội dung có liên quan đến phân công chỉ đạo thực tập, gặp nhân viên hành chính tìm hiểu về sách, thiết bị trường học, chép thời khoá biểu vv…

*Chiều: Từ 14h00- 16h00: Họp toàn cơ quan với sinh viên đoàn thực tập sư phạm

-Nghe báo cáo tình nhà trường ( Hiệu trưởng báo cáo)

-Nghe báo cáo về công tác đoàn , đội( đ/c Nguyễn Minh báo cáo)

-Nghe báo cáo của giáo viên giỏi( đ/c Hẹn báo cáo)

-Thông báo chính thức phân công nhóm chủ nhiệm và giáo viên chỉ đạo

-Đoàn thực tập gặp mặt hội đồng nhà trường.

3.Thứ 4(22/3)Sáng:Sinh viên nhận lớp chủ nhiệm,tổ trưởng chuyên môn và trưởng đoàn thực tập sư phạm, giáo viên được phân công chỉ đạo thực tập thống nhất lịch dự giờ dạy mẫu để sinh viên chủ động làm kế hoạch soạn bài khi đi dự giờ

*Chiều: Đoàn thực tập sư phạm xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực tập cho cả đợt,mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch riêng của mình,gửi trưởng đoàn xây dựng kế hoạch chung của cả đoàn cho toàn đợt( gửi kế hoạch chung về ban chỉ đạo)

4.Thứ 5( 23/02) Sáng: Sinh viên bắt đầu dự giờ theo kế hoạch đã thống nhất, tiếp tục tìm hiểu lớp,gặp giáo viên chỉ đạo để tìm hiểu về công tác giảng dạy.

-Tổ trưởng chuyên môn và Ban chỉ đạo thực tập, trưởng đoàn thực tập gặp trao đổi những vướng mặc về những nội dung liên quan đến thực tập.

5.Các ngày còn lại trong tuần sinh viên và giáo viên chỉ đạo thực tập thực hiện  theo kế hoạch thực tập.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi