Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20, 21 NĂM HỌC 2011-2012

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20, 21 NĂM HỌC 2011-2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 TUẦN 21

Từ  đến 03/01/ - 14/ /01/2012.

I.TUẦN 20( TỪ 03/01- 07//01/2012):

-Nhắc một số thầy cô hiện nay mới ghi vào sổ gọi tên ghi điểm, điểm tổng kết môn học kỳ, chưa ghi điểm thành phần, ngay trong tuần này giáo viên phải ghi điểm vào sổ.

-Các tổ đã họp bình xét thi đua học kỳ 1, nộp biên bản họp tổ về cho hiệu trưởng.

-Triển khai viết bản cam kết  thực hiện an toàn giao thông,quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

-Sơ kết lớp, chuẩn bị nội dung họp phụ huynh học sinh học kỳ 1

-Đ/C Yến cho học sinh thi Olympic Tiếng Anh vòng thi tự do tiếp tục thi đủ vòng để chuẩn bị thi cấp huyện vào 12/02/2012.

-Tổng vệ sinh cùng với địa phương nơi công cộng

1.Thứ 3( 03/01) Sáng: Học chương trình học kỳ 2

2.Thứ 4( 04/1)Sáng: Tổ trưởng chuyên môn nộp biên bản họp tổ cho hiệu trưởng

3.Thứ 5(05/1) chiều: Từ 14h00- 15h30: Họp hội đồng thi đua học kỳ 1:Thành phần: BGH- BCHCĐ,Bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội,tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ hành chính, thư ký hội đồng trường.

4.Thứ 7(07/01) Sáng: Giờ sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm triển khai cho học sinh viết bản cam kết thực hiện an toàn giáo thông mỗi em 2 bản( Có mẫu in sẵn),sáng thứ 2( 09/01) đem về cho gia đình bố mẹ ký vào bản cam kết, nộp cho trường 01 bản , để tại gia đình 01 bản.Tổ hành chính in phô tô cho mỗi học sinh 2 tờ để học sinh điền tên và ký.

-Sơ kết lớp: Nội dung do giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị

-Chiều: Từ 14h00- 15h30: Họp phụ huynh các lớp ( giáo viên nhận tài liệu họp chung tại hiệu trưởng vào sáng thứ 7)

II.TUẦN 21( Từ 09/01- 14/01)

-Thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá cấp huyện

-Họp phụ huynh học sinh thi học sinh giỏi và Ban thường trực cha mẹ học sinh.

-Sơ kết nội bộ hội đồng nhà trường và triển khai chỉ thị 09 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh dạy thêm học thêm.( CBGV  ký cam kết chấp hành chỉ thị)

1.Thứ 2( 09/01) Sáng: Toàn trường tập trung phát động ký cam kết an toàn giao thông theo sự chỉ đạo đồng loạt của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

+Đối tượng tham dự : Toàn thể CBGV,NV và học sinh nhà trường.Các lớp tập hợp bản ký cam kết của học sinh bàn giao cho công an xã tại lễ ký.(Tổng phụ trách đội và Công đoàn trường phối hợp với hiệu trưởng chuẩn bị lễ ký)

-Chiều : Từ 14h00- 16h00: Họp phụ huynh học sinh dự thi học sinh giỏi cấp huyện và giáo viên ôn đội tuyển dự thi.( Tổ hành chính gửi giấy mời từ thứ 7 tuần 20)

2.Thứ 3( 10/01)Chiều: Từ 14h00- 15h00: Gặp mặt học sinh dự thi học sinh giỏi và giáo viên dạy đội tuyển ( Hiệu trưởng chủ trì)

3.Thứ 4( 11/01) Sáng: Thi học sinh giỏi cấp huyện tại THCS Kim Sơn(Đ/CPhó hiệu trưởng và 1 giáo viên cùng phụ huynh dẫn học sinh đi)

4.Thứ 5(12/01) chiều từ 14h00 - 15h00: Họp sơ kết học kỳ 1 ( nội bộ hội đồng)Ký cam kết thực hiện chỉ thị 09/CT của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh dạy thêm học thêm.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi