Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013


 

 
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01
Từ 13/8/2012 – 18/8/2012
 
I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1. Tổ chức cho học sinh lao động tổng vệ sinh trường lớp trong khuôn viên nhà trường và ngoài khu vực trường.
2. Tổ chức kiểm tra, xác nhận học sinh diện kiểm tra lại các môn văn hoá và rèn luyện về hạnh kiểm.
3. Khảo sát chất lượng đầu vào đối với học sinh lớp 5 tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012-2013.
4. Biên chế học sinh vào các lớp, nắm và kiểm tra sĩ số học sinh, kiểm tra sách vở của học sinh, phổ biến nội quy và các quy định của lớp, của trường.
5. Thực hiện giảng dạy và học tập chính thức vào ngày 15/8/2012.
6. Triển khai hướng dẫn kiểm điểm, phê bình và tự phê bình thực hiện Nghi quyết TW 4 cho đảng viên.

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
1.Thứ 2(13/8/2012) Sáng từ 7h00 - 9h00: Các lớp học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 tập trung về trường nghe phổ biến kế hoạch lao động, kế hoạch kiểm tra lại sau hè và khảo sát chất lượng đầu vào.( Giáo viên chủ nhiệm lớp nhận học sinh)
Từ 9h00 - 11 h00: Họp Chi bộ đảng hướng dẫn kiểm điểm phê bình và tự phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4( đ/c Nguyễn Xuân Bùi - Bí thư Chi bộ chủ trì)
*Chiều: Từ 14h00 - 17h00: Các lớp lao động theo kế hoạch   
2.Thứ 3( 14/8/2012) Sáng từ 7h00- 11h00:  Kiểm tra học sinh diện phải kiểm tra lại trong hè và khảo sát chất lượng đầu vào đối với học sinh lớp 5 (Giáo viên thực hiện lịch phân công theo kế hoạch)
Chiều: Từ 14h00- 16h00: Họp toàn hội đồng giáo viên xét kết quả kiểm tra lại trong hè và xác nhận học sinh diện rèn luyện về hạnhkiểm. GVCN lớp 6 nhận lớp, học sinh chép thời khóa biểu. 
3.Thứ 4(15/8) Sáng :- Các lớp học chính thức ngày đầu tiên của năm học
Lãnh đạo nhà trường dự lễ kỷ niệm ngành Bưu chính - Viễn thông huyện Đông Triều (Ban giám hiệu)
Chiều: Điều chỉnh bổ sung kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp II Xuân Sơn    
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Xuân Bùi