Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2012 - 2013


 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06
Từ 17/9/2012 – 22/9/2012
I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1.Tiếp tục triển khai lịch dự giờ thăm lớp
2.Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn hoàn thành kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch chủ nhiệm lớp và các loại hồ sơ sổ sách, rà soát sổ ghi đầu bài.
3.Tiếp tục tập huấn ứng dụng CNTT cho CBGV.
4.Hoàn thành việc kiểm đếm thiết bị dạy học, tập hợp các đồ dùng sách giáo khoa , hoá chất còn thiếu. ( Tổ hành chính)
5. Họp Ban tổ chức kỷ niệm trường và Ban dại diện cha mẹ học sinh năm học 2012-2013.
6. Thống nhất lịch làm việc của nhân viên hoạt động tại TTHTCĐ của xã.
7. Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo dục THCS và bậc TrH, duyệt kế hoạch năm học.
I.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
1.Thứ 2( 17/9) Sáng:  +Các tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch dự giờ , gửi lịch dự giờ về cho Đ/C Phó hiệu trưởng.
 + Giáo viên chủ nhiệm các lớp lập danh sách học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 chưa có áo đồng phục mùa đông gửi danh sách này về tổ hành chính cho đồng chí Vinh. 
+ Tổ hành chính cử người đem toàn bộ hồ sơ kỷ niệm trường vào UBND xã đóng dấu.
-Từ 8h00- 9h00: Hiệu trưởng và đồng chí Phạm Hồng hạnh thống nhất với UBND xã về lịch làm việc tại TTHTCĐ.( Tại Văn phòng UBND xã Xuân Sơn)
* Chiều: Từ 14h00- 16h30: Họp Ban tổ chức kỷ niệm trường:
Thành phần: BGH và các Đ /C Hẹn, Nguyễn Minh, Bích, Hùng, Nguyễn Hương, đ/c Vượng, Mai Hương, Thuỷ, Nhung, Ông Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Văn Tâm - Mời toàn bộ giáo viên chủ nhiệm các lớp tham gia dự họp để nghe kế hoạch cắm trại trong ngày kỷ niệm trường.
2.Thứ 3(18/9) Sáng: Giáo viên bộ môn gửi báo cáo bằng văn bản về SGk,SGV , đồ dùng dạy học , hoá chất còn thiếu cho Đ/C Thương tổ hành chính tổng hợp.
* Chiều: Tổ hành chính tập trung kiểm đếm thiết bị và sách thư viện.
3.Thứ 4( 19/9) sáng và chiều : Tổ hành chính tập trung nhân lực kiểm đếm thiết bị dạy học và sách thư viện, lập bảng tổng hợp các loại đồ dùng bị hỏng mất, SKG, SGV còn thiếu báo cáo hiệu trưởng bằng văn bản vào chiều thứ 5 : 20/9/2012.
4.Thứ 5( 20/9) sáng: Từ 7h30 – 11 h30: Duyệt kế hoạch năm học tại THCS Đức Chính: Thành phần tham gia dự: BGH , Chủ tịch công đoàn, Tổng phục trách đội.
- Tổ hành chính viết giấy mời họp Ban đại diện cha mẹ học sinh chiều thứ 7.
* Chiều Từ 14h00: Tập huấn ứng dụng CNTT (Toàn thể giáo viên – đ/C Thanh, Yến, Thanh Minh).
5.Thứ 6( 21/9) Sáng : CBQL tập huấn theo lịch của Phòng giao dục và Đào tạo huyện.
* Chiều : Tổ hành chính chuyển hồ sơ kỷ niệm trường đến các địa chỉ có tên trong danh sách của quyết định kỷ niệm trường.
6.Thứ 7(22/9) chiều từ: Từ 14h00- 16h30: Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học mới (Đ/C Hiệu trưởng chủ trì)
                                                                                                     Hiệu trưởng
            (Đã ký)
 
        Nguyễn Xuân Bùi