Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2012 - 2013


 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04
Từ 03/9/2012 – 08/9/2012
I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1. Giáoviên chủ nhiệm các lớp và giáo viên bộ môn quan tâm theo dõi sát sỹ số học sinh các giờ học, những học sinh vắng mặt vô lý do phải báo về Ban giám hiệu thưòng trực trong ngày và gặp trực tiếp gia đình học sinh để làm rõ nguyên nhân.
2.Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở
3. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học và 5 đề tài ưu tiên chỉ đạo của ngành giáo dục Đông Triều.
4.Tiếp tục lao động tổng vệ sinh trường lớp.
5.Đôn đốc học sinh đóng tiền mua bảo hiểm y tế, hoàn thành việc thu tiền mua nước uống và danh sách học sinh gửi xe đạp chuyển về tổ hành chính để sáng 05/9 Ban đại diện cha mẹ học sinh làm hợp đồng với bảo vệ và công ty cấp nước.
 
I.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
1.Thứ 2 (03/9): CBGV, NV và học sinhnghỉ bù ngày lễ
2.Thứ 3 (04/9) Sáng: - Từ 7h00- 8h30: Tập dượt đội hình khai giảng
Chiều: Từ 14h00 -16h00: Các lớp lao động tổng vệ sinh trường lớp theo kế hoạch phân công.
+ Tổtrang trí hoàn thành công việc trang trí, kiểm tra loa dài,  micrô, căng nhà bạt ( Đ/C Hùng và Đ/C Vinh tổ hành chính)
3.Thứ 4 (05/9)Sáng: Từ 7h00 – 9h00: Tổ chức lễ khai giảng năm học mới
( CBGV, NV đeo thẻ viên chức)
-Từ 9h – 9h30: Tổ chức trò chơi kéo co
-Từ 9h30 – 10h30: Họp cơ quan triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
Và nội dung Đại hội công đoàn.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp nhận mẫu báo cáo khai giảng ghi và gửi về tổ hành chính.
4. Thứ 5( 06/9) sáng: Tổ hành chính hoàn thành báo cáo khai giảng
5.Thứ 6( 07/9) sáng : Gửi báo cáo khai giảng về Phòng Giáo dục và Đào tạo
6.Thứ 7( 08/9) sáng: Từ 7h30 – 11h00: Đại hội Công đoàn cơ sở.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Bùi