Asset Publisher

Chi ủy chi bộ THCS Xuân Sơn kiểm điểm tập thể Ban chi ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Chi ủy chi bộ THCS Xuân Sơn kiểm điểm tập thể Ban chi ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Ngày 14/01/2013, Chi ủy chi bộ THCS Xuân Sơn đã tổ chức kiểm điểm tập thể Ban chi ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đ/c Nguyễn Xuân Bùi - Bí thư chi bộ, chủ tọa Hội nghị
Quán triệt triển khai nội dung kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Xuân Bùi, Bí thư chi bộ nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc kiểm điểm phải nghiêm túc, không mang tính hình thức, chiếu lệ, đảm bảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, giúp nhau nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên.
Tại hội nghị, các đồng chí trong tập thể Ban Chi ủy đã thẳng thắn tham gia, đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của từng cá nhân trong tập thể Ban Chi ủy, với thái độ cầu thị, không né tránh trách nhiệm, các đồng chí trong tập thể Ban Chi ủy đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đưa  ra các giải pháp trong thời gian tới.   
   
Đ/c Nguyễn Văn Thành PBT Đảng bộ xã phát biểu kết luận Hội nghị.
   Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng đoàn công tác đánh giá: Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy chi bộ THCS chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng trình tự và đảm bảo các yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Nguyễn Thị Thanh Minh