Xuất bản thông tin

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức ngoại khóa tuyên truyền ngày sách Việt Nam

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức ngoại khóa tuyên truyền ngày sách Việt Nam


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4/2014. Hôm nay tại lễ chào cờ trường THCS Xuân Sơn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền ngày sách Việt Nam


 

        Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4/2014. Hôm nay tại lễ chào cờ trường THCS Xuân Sơn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, trong cộng đồng, nâng cao tầm nhận thức của mọi người về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời cũng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

       Tại buổi tuyên truyền này thầy và trò trường THCS Xuân Son đã được nghe em Nguyễn Phương Quỳnh Anh giới thiệu và trích đọc nội dung câu truyện lịch sử về tấm gương anh hùng Trần Quốc Toản với tác phẩm " Lá cờ thêu sáu chữ vàng" của nhà Văn Nguyễn Huy Tưởng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ tuyên truyền

                                                                                         CTV: Hoàng Hải