Xuất bản thông tin

Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2016- 2017

Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2016- 2017


STT HỌ TÊN NGÀY, THÁNG, NĂM SINH CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CM SĐT GHI CHÚ
1 Nguyễn Ngọc Thanh 08/01/1971 Hiệu trưởng              Đại học          0919776235                   
2 Nguyễn Hồng Lam 27/09/1979 Phó HT                     Đại học 0945963644  
3 Nguyễn T Thanh Minh 30/05/1980       CTCĐ, TPCM      Đại học 01294300580  
4 Đặng Thị Ngọc Yến       22/08/1977 TKHĐ Đại học 0945325325  
5 Bùi Thị Thu Thủy 06/06/1975 TTCM Đại học 0902282261  
6 Bùi Thị Nhung 07/02/1979 Giáo viên            ĐH              0906101467  
7 Nguyễn Thị Hương 12/03/1979 TPT 01673846682  
8 Tạ Thị Minh 10/11/1982 TTCM ĐH 01234892386  
9 Bùi Thị Hải Phương 11/04/1967 Giáo viên 01205524967  
10 Vũ Thị Kiều Trang 26/10/1993 Giáo viên 0963801280  
11 Nguyễn Thị Thu Trang

22/12/1992

Giáo viên 01667203653  
12 Nguyễn Kim Tuyến 15/05/1994 Giáo viên 01638366336  
13 Nguyễn Hồng Thanh 13/04/1984 Giáo viên ĐH 0984229986  
14 Nguyễn Văn Chức 28/08/1990 Giáo viên 01669212765  
15 Nguyễn Hồng Duyên 22/09/1979 Kế toán ĐH    
16 Nguyễn Thị Phượng 23/08/1976 NV thiết bị TC 0902089898  
17 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/09/1984 NV văn thư ĐH 0902242055  
18 Nguyễn Thị Hoài Thương 15/08/1989 NV thư viện 0936596322  
19 Nguyễn Thị Thỏa 23/07/1988 NV y tế TC 01657078312  
20 Nguyễn Thị Bích             02/08/1986              Giáo viên ĐH 0989423208  
21 Phạm Hồng Hạnh 03/03/1977 Giáo viên ĐH 0977705018  
23 Nguyễn Thị Hồng 20/02/1990 Giáo viên ĐH 01689018157