Xuất bản thông tin

Thông báo mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp II xã Xuân Sơn (1962-2012)

Thông báo mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp II xã Xuân Sơn (1962-2012)


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN                                                                  

                                                           Đông Triều, ngày 17 tháng 8 năm 2012

   THÔNG BÁO

Mời dự lễ kỷ niệm  50 năm ngày thành lập Trường Cấp II

    xã Xuân Sơn (1962-2012)

 

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nguyên là giáo viên, nhân viên; các thế hệ học sinh của Trường Cấp II, Trường PTCS, Trường THCS xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 

 Được sự nhất trí của Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều, phê duyệt chủ trương cho phép nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Cấp II  xã Xuân Sơn ( 1962 - 2012).

Để tạo điều kiện cho các thế hệ giáo viên, học sinh đã từng giảng dạy, công tác, học tập tại nhà trường được gặp gỡ, giao lưu; tô đậm truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục cho thế hệ học sinh hôm nay.
             Hiệu trưởng Trường THCS xã Xuân Sơn thông báo và trân trọng kính mời:  
          Các thầy giáo, cô giáo, nhân viên, các thế hệ học sinh đã từng giảng dạy, công tác và học tập tại nhà trường trong các thời kỳ, hiện nay đang công tác, làm ăn, sinh sống trên khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Cấp II  xã Xuân Sơn.

+ Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 18/11/2012 (Tức ngày 05 tháng 10 năm Nhâm Thìn).

 + Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm: Trường THCS Xuân Sơn, thôn Xuân Viên 2, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Để bổ sung tư liệu cho Phòng Truyền thống của nhà trường thêm phong phú, Ban tổ chức lễ kỷ niệm trường đề nghị các thầy giáo, cô giáo và cựu học sinh các khoá học, còn lưu giữ được hình ảnh về mái trường, về tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, lớp học sinh hoặc những bút tích của thầy và trò về những dấu ấn kỷ niệm trong các thời kỳ của mái trường xưa, xin gửi về Ban tổ chức kỷ niệm trường theo địa chỉ sau:
- Trường THCS Xuân Sơn, thôn XuânViên II, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại bàn của nhà trường: 033.3.870.381
E- mail: thcsxuanson@dongtrieu.edu.vn
- Hiệu trưởng nhà trường - Thầy Nguyễn Xuân Bùi - Điện thoại di động: 0975.650.655. E- mail: thcs.xs.nxbui@dongtrieu.edu.vn
- Ông Nguyễn Quang Thiều - Cựu học sinh của nhà trường khoá I - Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Triều - Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh, điện thoại di động: 0169.612.1989
 - Ông Nguyễn Văn Tâm – Cựu học sinh của nhà trường khoá II - Nguyên Chi cục trưởng - Chi Cục thuế huyện Đông Triều - Tiểu Ban tài chính lễ kỷ niệm, điện thoại di động: 0913.063.092.
- Bà Bùi Thanh Vinh - Kế toán nhà trường, Trưởng tiểu Ban tài chính lễ kỷ niệm, điện thoại di động: 0165.704.1981.
+ Ban tổ chức đón tiếp các đại biểu về dự từ chiều ngày 17/11/2012
 

                                              
THÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY MỜI
 

 TM. BAN TỔ CHỨC

  LỄ KỶ NIỆM TRƯỜNG
 HIỆU TRUỞNG
 
Nguyễn Xuân Bùi