Xuất bản thông tin

Phân công trực ban năm học 2011-2012

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CBGV LÀM NHIỆM VỤ TRỰC BAN HÀNG TUẦN

NĂM HỌC 2011 – 2012

I.                   Một số quy định chung:

            1.Đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng được phân công trực ban buổi học có nhiệm vụ:

+Đến trường trước giờ học 15 phút, về sau giờ tan trường 05 phút,

+Kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường,

+Trực tiếp giải quyết các vụ việc và phải chịu trách nhiệm về mọi mặt có liên quan thầy và trò trong buổi học đó.

2.Đối với giáo viên được phân công trực ban trong tuần có nhiệm vụ:

+Đến trường trước giờ học 15 phút, về sau giờ tan trường 05 phút,

+Kiểm tra ghi chép các thông tin về hoạt động học tập, hoạt động tập thể giữa giờ của học sinh các lớp, (Quy định trong sổ trực ban)

+Ghi chép các hoạt động của thầy về thực hiện kỷ luật lao động và tham gia chỉ đạo hoạt động giữa giờ trong từng buổi học.

+Trực tiếp điều hành các hoạt động giữa giờ trong tuần, cùng với TPT Đội, giáo viên thể dục kiểm tra chỉ đạo nền nếp hoạt động giữa giờ.

+Báo cáo tình hình trong buổi học cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng làm nhiệm vụ trực trường về sĩ số học sinh trong các buổi học, các vấn đề nảy sinh ngoài nhiệm vụ được giao.

II.                Lịch trực ban:

A.Trực ban của lãnh đạo nhà trường:

HỌ VÀ TÊN

CÁC BUỔI TRỰC TRONG TUẦN

SÁNG

CHIỀU

Nguyễn Xuân Bùi

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 7

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nguyễn Ngọc Thanh

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6

B.Trực ban của giáo viên (Từ 15 tháng 8 năm 2011)

TT

HỌ VÀ TÊN

TUẦN THỨ

TT

HỌ VÀ TÊN

TUẦN THỨ

1

Trần Thị Hải

1

11

Phạm Thị Hằng

11

2

Nguyễn Mai Hương

2

12

Đặng Thị Ngọc Yến

12

3

Tạ Thị Minh

3

13

Nguyễn Thị Thanh Minh

13

4

Bùi Thị Nhung

4

14

Bùi Thị Hải Phương

14

5

Phạm Hồng Hạnh

5

15

Bùi Thị Thu Thủy

15

6

Nguyễn Thị Hẹn

6

16

Hoàng Thị Oanh

16

7

Đỗ Thị Bích

7

17

Nguyễn Thị Huyền Lương

17

8

Nguyễn Thị Vượng

8

18

Tuần 18 quay lại tuần 1

18

9

Nguyễn Thị Hằng

9

 

 

 

10

Ngô Thị Kim Luyến

10

Đ/c Hùng phụ trách lao động và hỗ trợ lắp đặt thiết bị trình chiếu, lao máy cho cán bộ giáo viên và hoạt động của nhà trường..

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Bùi