Xuất bản thông tin

Lịch lao động tuần 4 năm học 2012 - 2013

Lịch lao động tuần 4 năm học 2012 - 2013


 

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TUẦN 04 (NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2012)
Thời gian: 14 giờ ngày 04 tháng 9 năm 2012
Thành phần: Toàn trường, và Đoàn TN xã.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
 
TT
Lớp
 
GV chỉ đạo
Nội dung công việc
Dụng cụ
1
9A
Bùi Hải Phương
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ đầu Cầu Cầm đến cây cột đèn điện thứ 02)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
2
9B
Nguyễn Thị Hằng
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 02 đến cây cột đèn điện thứ 04)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
3
9C
Nguyễn Thị Hẹn
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 04 đến cây cột đèn điện thứ 07)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
4
8A
Đỗ Thị Bích
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 07 đến cây cột đèn điện thứ 10)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu
rang
5
8B
Đặng T.Ngọc Yến
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cây cột đèn điện thứ 10 đến hết vị trí trường)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
6
7A
Ng.Mai Hương
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ cuối  trường đến nhà Đ/c Cường )
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
7
7B
Ng.Thị Vượng
Cắt cỏ, dọn rác, phát cây, dọn đất trên mặt đường bê tông (Từ nhà Đ/c Cường, Hằng đến hết phạm vi UBND xã)
Cuốc, xẻng, liềm, dao, chổi rễ, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang
8
6A
Bùi Thu Thủy
Quét dọn hành lang, cầu thang, rãnh nước xung quanh dãy phòng học cao tầng, sân lớn phía trước, tưới các bồn cây.
Chổi, xô đựng nước đồ vận chuyển rác, khẩu trang, găng tay
9
6B
Tạ Thị Minh
Quét dọn, vệ sinh, cắt cỏ trong phạm vi UBND xã Xuân Sơn, Đài tưởng niệm Liệt Sỹ.
Chổi, liểm, đồ vận chuyển rác, khẩu trang, găng tay
10
6C
Phạm Hồng Hạnh
Nhặt rác, vệ sinh khu thể chất, khu vườn keo, quét dọn hằn lang, cầu thang, sân dãy phòng học bộ môn tầng trên, dưới, Gom gọn hố rác khu nhà vệ sinh HS .
Chổi, liểm, xẻng, cuốc, đồ vận chuyển rác, khẩu trang, găng tay
 
 
 
 
 
 Lưu ý: Các Đ/c chỉ đạo lao động các lớp nhắc học sinh trong quá trình lao động đảm bảo an toàn và hiệu quả.
-Đoàn TN xã hỗ trợ máy cắt cỏ, các lớp chỉ mang 02 dao để chặt những cây cứng bên đường.
-Mỗi lớp mang theo 02 lá cờ Tổ Quốc cắm và quản lý tại vị trí lớp mình
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thanh