Xuất bản thông tin

Lịch lao động tuần 14

Lịch lao động tuần 14


 

 

 

 

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TUẦN 14  (NGÀY 12  THÁNG 11 NĂM 2012)

Thời gian: 14 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ:

TT

Lớp

 

GV chỉ đạo

Nội dung công việc

Dụng cụ

1

9A

Bùi Hải Phương

Dọn toàn bộ gạch, đá khoảng đất sát bờ rào sân vận động từ nhà xe HS đến cuối dãy phòng học cao tầng (Tất cả gạch, đá gom gọn tại sân bê tông để cho xe chở đi)

Cuốc, xẻng, quang gánh, các đồ vận chuyển đá, gạch, găng tay.

2

6C

Bùi Thị Nhung

Cắt cỏ, dọn đá, gạch vỡ  rác, san mắt bằng tại khu vườn Keo

Cuốc, xẻng, liềm, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang.

3

7B

Ng.Thị Vượng

Cắt cỏ, dọn rác, toàn bộ phía sau dãy phòng học bộ môn (Cử 06 em nam mang theo  cào, cuốc, xẻng để vun gọn hố rác vào sát tường) Đ/c Hải và Chức tham gia cùng.

Cuốc, xẻng, liềm, đồ vận chuyển rác, găng tay, khẩu trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: -Các Đ/c chỉ đạo lao động các lớp nhắc học sinh trong quá trình lao động đảm bảo an toàn và hiệu quả.

-         Căn cứ vào công việc thực tế để phân công HS đem theo dụng cụ phù hợp

-         Các lớp khác chưa phân công sẽ lao động vào hôm khác trong tuần.

 (Gửi tất cả các đ/c phụ trách lao động)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh