Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 7 năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 7 năm học 2012-2013


 
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07
Từ 24/9/2012-29/9/2012

I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1.Tập trung chỉ đạo công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 nghiêm túc.
2.Tổ chức đại hội chi bộ Đảng trường học, hội nghị cán bộ, viên chức lao động.
3.Hoàn thành điều tra phổ cập giáo dục THCS, phổ cập bậc TrH và số liệu phục vụ cho lễ kỷ niệm trường.
4.Tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi theo chỉ đạo của ngành giáo dục.
5. Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách, kế hoạch của cá nhân, Nhân viên thư viện thiết bị hoàn thành việc thống kê kiểm đếm đồ dùng dạy học, làm các phiếu cho giáo viên đăng ký mượn các đồ dùng thiết bị thí nghiệm thực hành.
6.Hoàn thành hồ sơ xin cấp phép dạy học 2 buổi trên ngày trình duyệt phòng GD&ĐT huyện.
I.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
 1.Thứ 2( 24/9) Sáng: Nộp danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần miễn giảm một số khoản đóng góp, danh mục các đồ dùng , thiết bị, hoá chất cần mua bổ sung cho đ/c Thương tổng hợp có kế hoạch mua sắm, xây dựng kế hoạch các giờ thí nghiệm thực hành có mổ xẻ vật mẫu (Giáo viên dạy sinh gửi các bài có vật mẫu mổ xẻ về tổ hành chính)
-Tổ hành chính chuyển giấy mời dự đại hội chi bộ và dự hội nghị CBVCLĐ tới lãnh đạo và ban ngành địa phương.
* Chiều: Từ 14h00 - 16h00: Họp bàn chương trình của hội nghị cán bộ, viên chức lao động và thống nhất lại các chỉ tiêu 2 mặt giáo dục
Thành phần: Ban chỉ uỷ, BGH, BCHCĐ, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ hành chính, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm các lớp và thư ký hội đồng trường.
+ Tổ trang trí cho Đại hội Chi bộ hoàn thành trang trí phông chữ,tổ hành hành chính kê bàn ghế đại hội theo hướng dãn của đ/c Thuỷ. 
2.Thứ 3 (25/9) Sáng: Tổ hành chính chuẩn bị cốc, nước cho đại hội, đ/c Thuỷ nhận phiếu bầu  của đại hội tại văn phòng Đảng uỷ.
+ Chiều: từ 14h00 - 17h00: Đại hội Chi bộ trường học (Toàn thể đảng viên)
 -Cuối giờ tổ hành chính và đ/c Hùng hoàn thành trang trí, chuẩn bị phòng họp cho hội nghị CBVCLĐ sáng thứ 4 (26/9) 
3.Thứ 4(26/9) sáng từ 7h- 11h30: Tổ chức hội nghị CBVCLĐ (Toàn thể CBGV.NV và lao động hợp đồng) – Trang phục: Nữ áo dài, nam sơ vin,đeo ca la vát tất cả đeo thẻ viên chức.
4.Thứ 5(27/9) Sáng: Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Học sinh các lớp khác nghỉ học, giáo viên làm nhiệm vụ coi và chấm bài khảo sát cả ngày)
5.Thứ 6( 28/9) Sáng: Giáo viên chủ nhiệm các lớp thu đơn của học sinh có nhu cầu học 2 buổi trên ngày nộp về tổ hành chính để chiều nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT xin cấp phép.
6.Thứ 7(29/9) Sáng: Giáo viên điều tra số liệu cho lễ kỷ niệm trường nộp kết quả điều tra cho đồng chí Hẹn bằng văn bản có ký tên cụ thể.
                                                                     
Hiệu trưởng
 
 
Nguyễn Xuân Bùi