Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 34 năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 34 năm học 2011-2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34

Từ 23/4 – 28/4/2012

II.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Giáo viên bộ môn rà soát chương trình, môn nào chậm phải bố trí thời gian dạy bù, không để tình trạng bài chưa học rơi vào đề kiểm tra học kỳ 2 .

2.Lên kế hoạch phân công coi, chấm kiểm tra học kỳ 2.Kiểm tra đáp án ôn tập của thầy và trò.

3.Lao động vệ sinh trường lớp,đón đoàn tham quan xanh hoá trường học.

4.Triển khai đội trật tự an toàn giao thông( Ban liên đội và Đoàn TN xã)

5.Các môn học do trường ra đề kiểm tra, giáo viên bố trí kiểm tra học kỳ 2 ngay trong tuần .Giáo viên được phân công ra đề gửi  đề về BGH( Theo chỉ đạo của đ/c phó hiệu trưởng)

6.Hoàn thành các giải pháp sáng tạo.

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY:

1.Thứ 2( 23/4) Sáng : Lên lịch lao động vệ sinh trưòng học, Tổ hành chính phân công người làm vệ sinh phòng truyền thống, thư viện,

-Giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm tra cơ sở vật chất và vệ sinh lớp mình, khắc phục các tồn tại thiếu sót về vệ sinh như nội dung đã thông báo của hiệu trưởng niêm yết tại phòng làm việc của giáo viên.

-Từ 23/4- 25/4: Thi đồ dùng dạy học cấp tỉnh ( đ/c Hùng, Nguyễn Minh)

-Chiều:-Một số lớp lao động vệ sinh trường lớp ( Theo kế hoạch phân công của đ/cPhó hiệu trưởng)

2.Thứ 3( 24/4)Sáng: Các lớp tiếp tục kiểm tra khắc phục lại vệ sinh lớp học, các bóng điện cháy phải báo hành chính , bảo vệ thay,

-Nhân viên hành chính , Y tế tiếp tục kiểm tra lại các khu vực đã phân công thực hiện.Chuẩn bị Phòng đón đại biểu về kiểm tra, tham quan xanh hoá trường học.

Chiều: Các lớp làm vệ sinh theo kế hoạch phân công, nhân viên làm vệ sinh hoàn tất các khu vực còn bẩn.

3.Thứ 4( 25/4) sáng: Đón đoàn kiểm tra, tham quan xanh hoá trường học( đ/c phó hiệu trưởng kiểm tra chỉ đạo lại công tác chuẩn bị của các lớp, tổ hành chính chuẩn bị đón khách – Giáo viên chủ nhiệm các lớp có mặt  tại trường ,nếu tham quan lớp nào thì giáo viên  chủ nhiệm lớp đó dẫn  và giới thiệu, nhân viên y tế dẫn và giới thiệu tham quan phòng y tế.)

4.Thứ 5( 26/4) Sáng: Hiệu trưởng,trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh dự hội thảo xanh hoá trường học tại Mạo Khê.

Chiều : Từ 14h00 – 16h00: Kiểm tra đáp án ôn tập của thầy và trò,kiểm tra sổ điểm bộ môn, khắc phục các mặt hạn chế trong sổ điểm,( đ/c Phó hiệu trưởng và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn lên thông báo giáo viên, lớp học sinh đem đáp án ôn tập, sổ điểm đến kiểm tra.

5.Thứ 7( 28/4): Nộp Giải pháp sáng tạo, đề tài sáng kiến kinh nghiệm như đã thông báo trong phiên họp cơ quan, Tổ trưởng lập danh sách theo mẫu này, kèm theo giải pháp của giáo viên nộp về BGH.

                     TT

Họ và tên giáo viên

Tên đề tài , giải pháp sáng tạo

Tóm tắt nội dung mục đích giải quyết vấn đề gì

(1)

(2)

(3)

(4)

                                                                                                        

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi