Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 30 năm học 2011 - 2012

Lịch công tác tuần 30 năm học 2011 - 2012


LỊCH  LÀM VIỆC TUẦN 30

Từ  26/3 đến 31/03/2012

I. CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN

1.Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS.HCM 26.3.2012.

2.Hoàn thành công tác chỉ đạo thực tập sư phạm,giáo viên chỉ đạo và sinh viên thực tập phải thực hiện xong các giờ tập giảng, các loại phiếu chấm điểm,hồ sơ chủ nhiệm và bản thu hoạch phải hoàn thành chậm nhất sáng thứ 5(29/3/2012.).

3.Hoàn thành đồ dùng dạy học để Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra trước khi gửi dự thi cấp tỉnh.

4.Hoàn thành bài giảng điện tử E-learning nộp Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5.Lao động dọn vệ sinh khu vực hố rác, khoi mương nước.

6.Giáo viên chủ nhiệm các lớp hoàn thành công việc thu tiền học phí và các khoản đóng góp theo quy định của huyện.

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY.

1.Thứ 2(26/3) Sáng: Từ 7h- 11h00 Hoạt động kỷ niệm 26/3 theo kế hoạch đã phân công.

*Chiều: Học sinh nghỉ học.

2.Thứ 3(27/3)Sáng: Nộp bài giảng điện tử về Phòng Giáo dục và Đào tạo( Đ/C tổ trưởng chuyên môn và Đ/C Phó hiệu trưởng)

3.Thứ 4( 28/3) Sáng: Giáo viên chỉ đạo thực tập và  sinh viên hoàn thành các giờ dạy, nộp các loại hồ sơ cho giáo viên chấm điểm và ký .

4.Thứ 5(29/3) sáng: -Hoàn thành các giờ dạy còn lại của sinh viên, giáo viên hoàn thành ghi các phiếu chấm điểm, tổ trưởng hoàn thành tổng hợp điểm và báo cáo thực tập các môn của tổ chỉ đạo.( đ/C Nguyễn minh và đ/c Hẹn)

-Các lớp có sinh viên thực tập tổ chức chia tay lớp vào tiết 5.

*Chiều: Từ 14h00- 15h00:Họp toàn cơ quan, tổng kết công tác thực tập sư phạm.( Toàn thể cán bộ giáo viên , nhân viên và sinh viên )

-Từ 15h- 16h00: Đoàn thực tập sư phạm tổ chức mời cơm CBGV,NV nhân dịp chia tay nhà trường.

5.Thứ 6( 30/3) Chiều  từ 14h00- 16h00: Các lớp lao động tu sửa hố rác, khoi mương nước, đổ đất vào vườn khu vực có kê các ghế đá gần với sân bê tông.

6.Thứ 7( 31/3): CBGV,NV và học sinh nghỉ ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương.(10/3)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi