Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2011-2012

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2011-2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22

Từ  30/01 đến  04 /02 /2012

I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Giáo viên bộ môn thực hiện chương trình giảng dạy tuần 22, các môn chậm chương trình giáo viên bố trí thời gian dạy bù ngay trong tuần.                                                    

2.Giáo viên chủ nhiệm các lớp ổn định nề nếp học tập ngay từ ngày đầu sau khi nghỉ tết âm lịch.Trong đó quan tâm kiểm tra sách vở của học sinh,nhắc nhở chấn chỉnh học sinh đi học muộn,bỏ giờ học.

3.Phân công nhóm học sinh chăm sóc tưới cây và bảo vệ cây trồng của lớp mình.( Giáo viên chủ nhiệm)

4.Họp Ban chỉ đạo  các lớp dạy thêm học thêm  trong nhà trường.( Ban giám hiệu)

5.Tiếp tục tuyên truyền giáo dục học sinh chấp hành - Giáo viên chủ nhiệm các lớp)

6.Đồng chí Hoàng Thị Hải kiểm tra phòng máy vi tính báo cáo hiệu trưởng sửa chữa  bổ sung các thiết bị hỏng,chuẩn bị cho cuộc thi ViOlym pích Tiếng Anh.

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY.

1.Thứ 2( 30/01) sáng: Tổ chức lễ phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, triển khai cho CBGV,NV và học sinh trồng cây (Đ/C Phó hiệu trưởng phụ trách công tác lao động)

2.Thứ 4( 01/02) Sáng: Lập báo cáo tình hình nhà trường sau nghỉ tết âm lịch

3.Thứ 5( 02/02) Chiều: Từ 14h00 - 15h00: Họp chi bộ trường học (Các đồng chí đảng viên)

-Từ 15h00- 16h30: Họp Ban chỉ đạo các lớp dạy thêm học thêm trong trường học

-Thành phần:- Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, 2 tổ trưởng chuyên môn,tổ trưởng Tổ hành chính.

4. Đồng chí Phó hiệu trưởng và 2 tổ trưởng chuyên môn chuẩn bị xong thời khoá biểu mới để ngày thứ 7 cho giáo viên và học sinh chép thực hiện

5.Thứ 7( 04/02) : Các lớp chép thời khoá biểu mới theo sự phân công của đ/c Phó hiệu trưởng.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Bùi