Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2012 - 2013


 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03
Từ 27/8 /2012 – 01/9/2012
I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1. Tập trung triển khai công tác tập dượt đội hình khai giảng (Đ/C Hương quan tâm tập huấn đội nghi lễ về trang phục và đội trống)
2.Tiếp tục ổn định nề nếp các lớp,giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm quan tâm theo dõi sĩ số học sinh trong các giờ học.
3.Giáo viên dạy bộ môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ nộp biểu tổng hợp khảo sát và bài kiểm tra cho Đ/C Phó hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch dạy thêm học thêm buổi chiều.
4. Các môn có học sinh thi lại trong hè hoàn tất hồ sơ bài kiểm tra của học sinh chuyển cho giáo viên chủ nhiệm phê học bạ , nộp bài kiểm tra cho hiệu trưởng.
5. Tiếp tục triển khai lao động vệ sinh trường lớp.
6. Giáo viên chủ nhiệm lớp thu giúp Ban đại diện cha mẹ học sinh tiền nước uống nộp cho đồng chí Phượng văn thư gửi bà Hạnh Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tuần để hợp đồng mua nước cho học sinh.
7 . Hoàn tất các loại hồ sơ cá nhân của giáo viên.
I.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
 1.Thứ 2 (27/8): Sáng: Tổ hành chính đặt mua 1 phông sân khấu đo kích thước cụ thể.
 2.Thứ 4(29/9) Sáng: Tổ hành chính hoàn thành giấy mời khai giảng.( Theo danh sách của hiệu trưởng)
*Chiều: 14h00: Họp cơ quan triển khai kế hoạch khai giảng năm học mới. (Tất cả CBGV, NV)
3 Thứ 5 (30/8): Sáng: Tổ hành chính chuyển giấy mời khai giảng đến các cơ quan và địa phương
          Chú ý: Đầu giờ các buổi sáng các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7( Dành 20 phút tính cả trong giờ truy bài giáo viên chủ nhiệm lớp và tổng phụ trách đội cho tập dượt đội hình khai giảng)
4.Thứ 7 (01/9): Sáng : Giờ sinh hoạt giáo viên triển khai cho học sinh học điều lệ trường phổ thông (Văn bản nhận tại chỗ đ/c Hiệu trưởng), Bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm lớp, lớp trưởng nhận bàn giao cơ sở vật chất lớp học.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Bùi