Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Hồng Thanh
Email: thcs.xs.nththanh@donngtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Thanh Son, Uong Bi
Website:
Đơn vị: Trường THCS Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên Toán
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 100       Đã duyệt: 99       Tổng điểm: 281

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt