Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Hồng Hạnh
Email: thxs.xs.phhanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 90       Đã duyệt: 73       Tổng điểm: 0

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt