Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Kim Tuyến
Email: tuyenhoa.k33@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 219       Đã duyệt: 219       Tổng điểm: 4

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt