Thông tin thành viên
Họ và tên: Tạ Thị Minh
Email: thcs.xs.ttminh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 276       Đã duyệt: 276       Tổng điểm: 840

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt