Asset Publisher

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy


        Sau khi nhận được văn bản số 56/SGD&DT-VP của Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào Tạo Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng, nâng cao hiểu biết về công tác PCCC, ngày 20/3/2013 Trường THCS Xuân Sơn kết hợp với Tạp chí Phòng cháy và Chữa cháy – Bộ Công an tổ chức Chuyên đề công tác PCCC cho toàn thể CB, GV, NV, LĐ nhà trường.

 

     

        Nội dung của buổi tuyên truyền là: Những vấn đề cơ bản của công tác PCCC, những nội dung cơ bản về kiến thức pháp luật PCCC và kiến thức PCCC phổ thông và an toàn PCCC tại công sở và trong gia đình.

        Buổi tuyên truyền đã giúp cho mọi người nhận thấy những thiệt hại to lớn về tài sản, tiền của cũng như tính mạng do cháy gây ra. Từ đó ta cần phải nâng cao công tác PCCC tại gia đình, địa phương cũng như nơi làm việc.

      

                                                                                                   CTV: Nguyễn Thị Thu Hiền