Asset Publisher

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường Thế giới 5/6/2014

Trường THCS Xuân Sơn tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường Thế giới 5/6/2014


        Thực hiện  công văn số 205 ngày 23/4/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới 5/6/2014. Hôm nay ngày 12/5/2014 thầy và trò trường THCS Xuân Sơn tổ chức mít tinh nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới.

         Buổi mít tinh nhằm tuyên truyền sâu rộng trong mọi người về việc quản lý sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nhằm hướng đến xây dựng một hành tinh xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh trong buổi mít tinh và một số hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới 5/6/2014.


                                                                                      ---Hoàng Hải---