Asset Publisher

Lịch công tác tuần 32 năm học 2011 - 2012

Lịch công tác tuần 32 năm học 2011 - 2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32

Từ ngày 09/4  đến ngày 14/4/2012

II.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Tiếp tục rà soát lại các loại hồ sơ sổ sách: Sổ đầu bài, sổ điểm bộ môn,Kiểm tra bù những học sinh còn thiếu điểm hoặc học sinh có điểm yếu kém còn chưa vào sổ.

(Làm tốt công việc này trước ngày có lịch thanh tra của Phòng GD&ĐT đối với trưòng THCS).Giáo viên chủ nhiệm lớp ghi điểm và xếp loại Hạnh kiểm, Học lực học kỳ 1vào học bạ, học bạ  các lớp phải có dán ảnh.

2.Soạn và triển khai cho học sinh chép đề cương ôn tập  học kỳ 2 các môn học

( Giáo viên bộ môn triển khai  đến ngày thứ 7: 14/4/2012  học sinh chép xong)

3.Hoàn thành đồ dùng dạy học và bài giảng điện tử dự thi cấp huyện.(Tổ chuyên môn)

4.Lao động vệ sinh trường lớp theo kế hoạch phân công của Ban giáo hiệu(Đ/C Phó hiệu trưởng)

5. Triển khai cho giáo viên viết giải pháp sáng tạo theo kế hoạch năm học đã phổ biến, đề tài sáng kiến - KN của giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua( đ/c Phó hiệu trưỏng và tổ chuyên môn)

6.Tổ chức chia tay nhân viên hành chính chuyển trường và gặp mặt nhân viên nhận công tác mới.( Công đoàn và Hiệu trưởng phối hợp)

7.Họp Ban liên lạc tổ chức kỷ niệm trường( Ban giám hiệu)

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY:

1.Thứ 2( 09/4) sáng: Lên lịch làm việc và kế hoạch phân công lao động.

-Hoàn thành đồ dùng dạy học để phòng giáo dục kiểm tra tại trường 

*Chiều: Soạn kế hoạch họp ban tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường.( HT)

2.Thứ 3( 10/4) Sáng:Nộp bài giảng điện tử về phòng Giáo dục và Đào tạo (Giáo copy vào USB để đ/c Hiền nộp về Phòng Giáo dục sáng thứ 3)   

3.Thứ 4( 11/4) Sáng: Tập huấn sử dụng bảng tương tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo( đ/c yến và đ/c Hiền) 

5.Thứ 5( 12/4) sáng : Tập huấn môn Mỹ thuật tại Cẩm Phả theo công văn của Phòng GD ( Đ/C Hùng )

*Chiều: Từ 13h30- 14h30: Họp Chi bộ đảng.

-Từ 14h30 – 15h30: Họp cơ quan triển  khai nhiệm vụ tháng 4

-Từ 15h30- 16h30: Gặp mặt nhân viên mới và chia tay nhân viên hành chính chuyển trường( Toàn thể CBGV,NV)   

6.Thứ 6(13/4) Chiều: Các lớp lao động theo kế hoạch phân công ( Đ/C Phó hiệu trưởng – Giáo viên chủ nhiệm)

7.Thứ 7( 14/4) Chiều: Họp Ban liên lạc tổ chức ngày kỷ niệm trường ( Ban giám hiệu và các đại biểu mời)                                           

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi