Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2012 - 2013


 

 
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02
Từ 20 /8/2012 - 25/8/2012

I.CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN
1. Triển khai khảo sát chất lượng phân loại trình độ học sinh phục vụ cho kế hoạch dạy thêm học thêm.
2. Họp phụ huynh học sinh toàn trường đầu năm học mới
3. Lao động tổng vệ sinh trường lớp
4. Triển khai học tập nội quy trường học
5. Nhóm điều tra số liệu phục vụ cho kỷ niệm trường hoàn thành công việc điều tra
6.Thành lập đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hoá.
7.Tập dượt đội hình khai giảng năm học mới
II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
1.Thứ 2( 20/8) Sáng: Giáo viên chủ nhiệm lớp gửi báo cáo sĩ số đầu năm học mới
(theo mẫu đã gửi chiều thứ 7: 18.8.2012) cho bộ phận hành chính Đ/c Hiền nhận tập hợp vào sáng thứ 2, để chiều thứ 2 báo cáo về Phòng giáo dục.
- Giáo viên dạy các môn văn hoá : Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ của các lớp 7,8,9 ra đề kiểm tra khảo sát trình độ học sinh (Dung lượng kiến thức và thời lượng làm bài xin ý kiến đ/c Phó hiệu trưởng)
3.Thứ 3( 21/8) Sáng: -Tổ hành chính viết giấy mời họp Ban đại diện cha mẹ học sinh cho hiệu trưởng ký chuyển giáo viên chủ nhiệm lớp gửi phụ huynh. ( Riêng Ban đại diện cha mẹ của học sinh lớp 6 do giáo viê CN lựa chọn mời dự họp)
- Giờ ra chơi tiết 2 giáo viên trực ban dành 20 phút để học sinh tập dượt đội hình khai giảng (Tổng phụ trách đội chỉ đạo, giáo viên chủ nhiệm lớp quản lý, chỉ đạo học sinh của lớp mình)  
4.Thứ 4( 22/8) Chiều: Từ 13h30: Học sinh lớp 7,8,9 kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm các môn : Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.( Phân công coi theo kế hoạch của Đ/C Phó hiệu trưởng)
5.Thứ 5(23/5) Sáng: Giờ ra chơi tiết 2 giáo viên trực ban dành 20 phút cho tập dượt đội hình khai giảng ( Tổng phụ trách đội chỉ đạo, giáo viên CN lớp quản lý chỉ đạo học sinh)
+ Chiều: Từ 14h00:- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hiệu trưởng chủ trì)
 + Các lớp lao động theo kế hoạch phân công của nhà trường (GVCN lớp)
6.Thứ 6( 24/5) sáng : Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn dự lễ tổng kết năm học của ngành giáo dục tại hội trường UBND huyện
7.Thứ 7( 25/5) sáng: - Giờ sinh hoạt lớp các lớp học nội quy trường học
+ Chiều: Từ 14h00- 16h00: Họp phụ huynh toàn trường (GVCN lớp chủ trì )
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Nguyễn Xuân Bùi