Asset Publisher

LỄ KHAI GIẢNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2012

LỄ KHAI GIẢNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2012


Ngày 02 tháng 10 năm 2012 tại Hội trưởng UBND xã Xuân Sơn tổ chức Lễ khai giảng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012.

Đến dự có Ban giám đốc trung tâm HTCĐ,  lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, lãnh đạo và trưởng phó các ban ngành đoàn thể các thôn, giáo viên và đại diện học sinh trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn.

Một số hình ảnh của Lễ khai giảng: