Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 29 năm học 2011 - 2012

Lịch công tác tuần 29 năm học 2011 - 2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29

Từ  19/3 đến 24/03/2012

I. CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Các đơn vị tổ chuyên môn hoàn thành chỉ tiêu về giờ thi giảng,các lớp hoàn thành kết quả giờ học tốt,điểm học giỏi,nghi thức đội, thi văn nghệ.

2. Họp phụ huynh học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012.

3.Lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho kiểm tra xanh hoá trường học của huyện.

4.Tiếp tục thu và lập danh sách giáo viên có dồ dùng dạy học gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 24/3/2012.

5.Hoàn thành bài giảng điện từ E – learning gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo

( Tổ trưởng và Đ/C Phó hiệu trưởng chỉ đạo tổng hợp các bài  giảng của giáo viên)

6.Giáo viên chỉ đạo thực tập và sinh viên tiếp tục thi giảng theo kế hoạch

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY.

1.Thứ 2(12/3) sáng: Lãnh đạo nhà trường dự đại hội đoàn tại xã, các tổ chuyên môn lên lịch dự giờ  theo kế hoạch đã đăng ký giờ dạy của giáo viên.

* Chiều:Từ 14h00 - 15h00: Họp Ban tổ chức chuyên đề - Thành phần BGH,Tổ hành chính, đồng chí Bùi Quốc Hùng.

- Lắp đặt máy chiếu và kiểm tra lại các thết bị phục vụ cho chuyên đề.

2.Thứ 3( 13/3) Chiều: Từ 14h00- 16h00: Họp cơ quan - đoàn thực tập gặp mặt CBGV,NV  nhà trường, triển khai kế hơạch chỉ đạo thực tập.

-Báo cáo tình hình nhà trường( Hiệu trưởng thực hiện)

-Báo cáo về công tác đoàn đội( Đ/C Nguyễn Thị Thanh Minh thực hiện)

-Báo cáo cáo về giáo viên giỏi ( Đ/C Hẹn thực hiện)

3. Thứ 5(15/3) chiều : Các lớp học thêm học bù theo thời khoá biểu chiều thứ 3

4. Thứ 6( 16/3) Chiều: Các lớp lao động vệ sinh trường lớp( quét dọn trong lớp, các khu vực sân chơi, đào lấp rác ở khu hố rác gần nhà vệ sinh của học sinh),- Theo kế hoạch phân công cụ thể  công việc cho ntừng lớp của đ/c Phó hiệu trưởng.

- Tổ công nghệ thông tin đ/c Hoàng Hải và đ/c Hùng kiểm tra lại các thiết bị máy chiếu, máy tính , loa đài âm ly phục vụ cho chuyên đề

-Tổ hành chính chuẩn bị điều kiện về sinh hoạt cơm cho các thành viên tham dự chuyên đề các trường.

Thứ 7( ngày 17/3) Sáng: Từ 7h30- 11h00: Tổ chức chuyên đề bộ môn các trường cụm II( Học sinh nghỉ học,lớp dạy chuyên đề bqáo học sinh chuẩn bị bài học cho tốt ,tất cả giáo viên dự chuyên đề theo các môn: Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật,Tiếng Anh, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi