Xuất bản thông tin

Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2011-2012

Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2011-2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2011-2012

(CLICK VÀO TÊN ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Xuân Bùi

20/04/1954

 

Hiệu trưởng

ĐH QLGD

0975650655

2

Nguyễn Ngọc Thanh

08/01/1971


PHT

ĐH GDCT

0919776235

3

Nguyễn Thị Hẹn

02/02/1958

 

TT TXH

CĐ Văn

0986637936

4

Nguyễn T. Mai Hương

01/09/1959

 

Giáo viên

CĐ Văn

0975886185

5

Nguyễn Thị Vượng

10/'08/1959

 

Giáo viên

CĐ Văn

0333673452

6

Phạm Thị Hằng

22/09/1960

 

Giáo viên

CĐ Hóa

0982395751

7

Nguyễn Thị Hằng

11/'01/1961

 

Giáo viên

CĐ Văn

01647149578

8

Đỗ Thị Bích

20/10/1963

 

CTCĐ

CĐ T.Anh

01236915489

9

Trần Thị Hải

28/03/1960

 

Giáo viên

CĐ Toán

0333672061

10

Ngô T. Kim Luyến

10/'02/1963

 

Giáo viên

CĐ Sinh

0975886185

11

Bùi Thị Phương

11/'04/1967

 

Giáo viên

CĐ Toán

0333670550

12

Hoàng Thị Oanh

29/02/1960

 

Giáo viên

CĐ Toán

0333870874

13

Bùi Thị Thu Thuỷ

06/06/1975

 

Giáo viên

ĐH Văn

0902282261

14

Bùi Quốc Hùng

06/05/1968

 

Giáo viên

CĐ Mỹ thuật

0333672601

15

Phạm Hồng Hạnh

03/03/1977

 

Giáo viên

CĐ T.Anh

0977705018

16

Đặng T. Ngọc Yến

22/08/1977

 

Giáo viên

ĐH T.Anh

0945325325

17

Nguyễn T. Thanh Minh

30/05/1980

 

TT TTN

ĐH Sinh

0946598243

18

Tạ Thị Minh

10/11/1982

 

Giáo viên

CĐ Toán-Lý

01234892386

19

Bùi Thị Nhung

07/02/1979

 

Giáo viên

ĐH Văn

0906101476

20

Nguyễn Thị Hương

   

GV, TPT Đội

CĐ Nhạc

01647349520

21

Ng.T.Huyền Lương

   

Giáo viên

CĐ TDTT

0936939772

22

Nguyễn Thị Phượng

23/08/1976

 

NVHC

Trung cấp

0902089898

23

Nguyễn T.Hoài Thương

   

NVTV

Cao đẳng

01266304106

24

Bùi Thanh Vinh

03/01/1982

 

KT TT tổ HC

TCKT

01657041981

25

Nguyễn Thị Thu Hiền

   

NVHCTH

ĐH Tin học

0916099225

26

Nguyễn Thị Thỏa

   

Y tế

TC

 

 

HÃY CLICK VÀO TÊN ĐỂ XEM THÔNG TIN CÁ NHÂN CHI TIẾT