Xuất bản thông tin

Phân công trực ban năm học 2012 -2013

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN CÔNG CBGV LÀM NHIỆM VỤ TRỰC BAN HÀNG TUẦN
NĂM HỌC 2012 - 2013
I.    Một số quy định chung:
1.      Đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng được phân công trực ban buổi học có nhiệm vụ:
+Đến trường trước giờ học 15 phút, về sau giờ tan trường 05 phút,
+Kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường,
+Trực tiếp giải quyết các vụ việc và phải chịu trách nhiệm về mọi mặt có liên quan thầy và trò trong buổi học đó.
2.      Đối với giáo viên được phân công trực ban trong tuần có nhiệm vụ:
+Đến trường trước giờ học 15 phút, về sau giờ tan trường 05 phút,
+Kiểm tra ghi chép các thông tin về hoạt động học tập, hoạt động tập thể giữa giờ của học sinh các lớp, (Quy định trong sổ trực ban)
+Ghi chép các hoạt động của thầy về thực hiện kỷ luật lao động và tham gia chỉ đạo hoạt động giữa giờ trong từng buổi học.
+Trực tiếp điều hành các hoạt động giữa giờ trong tuần, cùng với TPT Đội, giáo viên thể dục kiểm tra chỉ đạo nền nếp hoạt động giữa giờ.
+Báo cáo tình hình trong buổi học cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng làm nhiệm vụ trực trường về sĩ số học sinh trong các buổi học, các vấn đề nảy sinh ngoài nhiệm vụ được giao.
II.    Lịch trực ban:
A.Trực ban của lãnh đạo nhà trường:
HỌ VÀ TÊN
CÁC BUỔI TRỰC TRONG TUẦN
SÁNG
CHIỀU
Nguyễn Xuân Bùi
Thứ 2
Thứ 4
Thứ 7
Thứ 3
Thứ 5
Thứ 7
Nguyễn Ngọc Thanh
Thứ 3
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 2
Thứ 4
Thứ 6
B.Trực ban của giáo viên (Từ 15 tháng 8 năm 2012)
TT
HỌ VÀ TÊN
TUẦN THỨ
TT
HỌ VÀ TÊN
TUẦN THỨ
1
Trần Thị Hải
1
11
Phạm Thị Hằng
11
2
Nguyễn Mai Hương
2
12
Đặng Thị Ngọc Yến
12
3
Tạ Thị Minh
3
13
Nguyễn Thị Thanh Minh
13
4
Bùi Thị Nhung
4
14
Bùi Thị Hải Phương
14
5
Phạm Hồng Hạnh
5
15
Bùi Thị Thu Thủy
15
6
Nguyễn Thị Hẹn
6
16
Hoàng Thị Oanh
16
7
Đỗ Thị Bích
7
17
Nguyễn Thị Huyền Lương
17
8
Nguyễn Thị Vượng
8
18
Tuần 18 quay lại tuần 1
18
9
Nguyễn Thị Hằng
9
 
 
 
10
Ngô Thị Kim Luyến
10
Đ/c Hùng phụ trách lao động và hỗ trợ lắp đặt thiết bị trình chiếu, lao máy cho cán bộ giáo viên và hoạt động của nhà trường..
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Bùi