Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 23 năm học 2011 - 2012

Lịch công tác tuần 23 năm học 2011 - 2012


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23

Từ  06/02 đến 11/02/2012

I. CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN:

1.Giáo viên bộ môn thực hiện chương trình giảng dạy tuần 23, các môn chậm chương trình giáo viên bố trí thời gian dạy bù ngay trong tuần.                                                  

2.Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện Hội cựu giáo chức xã để phổ biến tuyên truyền kế hoạch của nhà trường về tổ chức lại các lớp dạy thêm học thêm trong nhà trường.Triển khai kế hoạch tu bổ nâng cấp các bồn cây cảnh cây bóng mát trong trường học.

3.Chuẩn bị mọi điều kiện về thiết bị máy vi tính phục vụ cho thi IOE cấp huyện vào ngày 12/02/2012.

4.Các lớp dạy thêm học thêm buổi chiều trong tuần này vẫn học theo thời khoá biểu của phân công trước đây.

5.Giáo viên dạy thêm 3 môn: Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn bố trí thời gian một số buổi chiều trong tuần kiểm tra khảo sát phân loại học sinh để chuẩn bị cho sắp xếp lại lớp học. (Đề bài do giáo viên tự ra, coi và chấm nộp bài kiểm tra và biểu tổng hợp điểm  theo mẫu về Ban giám hiệu sáng thứ 2( 06/02/2012)

II.CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY.

1.Thứ 2( 06/02) Sáng: Viết và chuyển giấy mời các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và đại diện lãnh đạo Hội cựu giáo chức xã họp vào chiều thứ 4: 08/02/2012 để triển khai chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh dạy thêm học thêm. ( Tổ hành chính soạn giấy mời viết theo danh sách  Ban đại diện nhà trường - Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp)

* Chiều : Đ/C Vinh  gửi báo cáo cơ sở vật chất cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013.

2.Thứ 5( 09/02) Sáng: Nộp kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013 về Phòng GD&ĐT (Tổ hành chính và Đ/C Hoàng Thị Hải)

*Chiều: Từ 14h00- 15h00: Họp toàn cơ quan, triển khai nhiệm vụ  tháng 02/2012( CBGV,NV). Giáo viên đang sử dụng máy vi tính xách tay của lớp chuyển máy về phòng hành chính để chuẩn bị cho thi IOE cấp huyện tại trường.

3.Thứ 7( 11/02) Chiều: Kiểm tra chuẩn bị phòng máy vi tính ( Ban giám hiệu, Đ/C Hoàng Thị Hải). Đ/C Phượng mua dầu chạy máy nổ phục vụ cho thi IOE cả ngày chủ nhật 12/02/2012.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Bùi