Xuất bản thông tin

Lễ khai mạc lớp "Phổ cập tin học văn phòng"

Lễ khai mạc lớp "Phổ cập tin học văn phòng"


        Thực hiện kế hoạch số 02/KH-TTHTCĐ ngày 20/01/2013 của TTHTCĐ v/v mở lớp bồi dưỡng tin học văn phòng cho cán bộ đương nhiệm, cán bộ kế cận của địa phương và cán bộ thôn để đáp ứng yêu cầu của chương trình phát triển nông thôn mới năm 2013. Ngày 23/02/2013 tại Trường THCS Xuân Sơn đã diễn ra Lễ khai mạc lớp "Phổ cập tin học văn phòng".

        Đến dự có đ/c Nguyễn Công Miên - Phó chủ tịch UBND, Giám đốc TTHTCĐ cùng các ban ngành đoàn thể trong xã.

        Ngay sau lễ khai mạc, buổi học chính thức đầu tiên được bắt đầu. Lớp học có 34 học viên là cán bộ các ban ngành, đoàn thể và ban chỉ huy các thôn.

        Đây là lớp học có ý nghĩa rất lớn về thực tế đối với công tác bồi dưỡng cán bộ cho chương trình phát triển nông thôn mới nằm trong chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, theo sự chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều về nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ tại địa phương đáp ứng yêu cầu thiết thực phục vụ đời sống sản xuất của nhân dân địa phương, nhất là chương trình phát triển nông thôn mới của huyện Đông Triều.

 

                                                                                              CTV: Nguyễn Thị Thu Hiền